Barnsäkra hemmet – Checklista med vad du ska tänka på

Tips på hur man kan barnsäkra hemmet, möbler och eluttag, så att små barn inte skadar sig.

När ditt barn har blivit är ett par månader gammal är det viktigt att se till att miljön är säker och barnvänlig. Barn är nyfikna och utforskande av naturen, och det är vår uppgift som föräldrar eller vårdnadshavare att se till att de är skyddade från potentiella faror i hemmet. 

I denna artikel kommer vi att ge dig en checklista och användbara tips för att barnsäkra ditt hem och skapa en trygg miljö för ditt barn att växa och utvecklas i.

Innehållsförteckning

Barnsäkra eluttag

Sätt in barnsäkra kontaktskydd i alla uttag som inte används. Dessa skydd förhindrar att barn stoppar in fingrar eller föremål i uttagen. Håll också sladdar utom räckhåll för barn genom att använda sladdhållare eller dölja dem bakom möbler eller längs väggarna.

Du hittar 6-pack kontaktskydd här.

Barnsäkra möbler och tunga föremål

Förhindra att möbler eller tunga föremål välter på ditt barn genom att fästa dem i väggen med hjälp av möbelförankring, vinkelbeslag eller andra säkerhetsanordningar. Se till att böcker eller andra tunga föremål inte placeras på hyllor eller bord som är inom räckhåll för barnet.

Du hittar möbelförankring för att fästa möbler i väggen här.

Håll farliga produkter inlåsta

Förvara alla farliga saker, såsom rengöringsmedel, mediciner och kemikalier i låsta skåp eller högt upp och utom räckhåll för barn. Detta inkluderar också att se till att papperskorgen är säkert placerad och att inga farliga saker finns i den.

Hitta lås för skåp och lådor här.

Grindar och stängsel

Montera grindar vid trappor både uppe och nere för att förhindra att barnet ramlar nedför eller klättrar uppåt. Installera också stängsel där det behövs i hemmet, för att hålla barnet säkert, det gäller exempelvis runt en pool eller vid en öppen spis och kamin.

Hitta stort utbud av barngrindar här.

Barnsäkra gardiner och persienner

Se till att dra upp långa gardiner och persienner utom räckhåll för barn. Långa snören kan vara farliga om de trasslar in sig runt barnets hals. För att undvika detta kan du installera snörfästen eller byta ut gardiner och persienner mot modeller utan långa snören.

Giftiga växter och blommor

Ta reda på vilka växter och blommor som kan vara giftiga för barn och håll dem utom räckhåll. Om du har sådana växter i ditt hem, överväg att antingen flytta dem till en oåtkomlig plats eller välja andra växter hemma.

Vatten- och badsäkerhet

Håll alltid ditt barn under uppsikt när de befinner sig nära vatten, även om det är i badkaret, en pool eller till och med en hink med vatten. Töm alltid badkaret efter användning och se till att pooler och badtunnor är ordentligt inhägnade och har barnsäkra lås.

Sammanfattning av barnsäkra hemmet

Att barnsäkra ditt hem enligt checklista är en viktig uppgift för att skapa en trygg och säker miljö för ditt barn att leka och utforska i. Genom att vidta åtgärder som att skydda eluttag, barnsäkra möbler, förvara farliga ämnen utom räckhåll och ta andra försiktighetsåtgärder kan du minimera risken för olyckor och skador.

Kom ihåg att regelbundet granska och anpassa säkerhetsåtgärderna efter ditt barns utveckling och behov. Med rätt försiktighetsåtgärder kan du skapa en trygg och säker miljö där ditt barn kan trivas och växa. Detta var några av våra bästa tips just nu, kom ihåg att också använda sunt förnuft.

Vanliga frågor om att barnsäkra hemmet

Det är lämpligt att barnsäkra hemmet innan barnet börjar bli rörligt, oftast runt 6 till 9 månader. Det är den tiden då barn börjar krypa, dra sig upp och eventuellt börja gå. Varje barn är dock unikt, och som förälder är det viktigt att observera tecken på ökad rörlighet och utforskningsbeteende.

Det finns flera metoder för att barnsäkra skåp i ditt hem, särskilt de som innehåller farliga föremål som rengöringsmedel, mediciner, eller skarpa föremål:

Skåplås: Det finns olika typer av lås som kan användas. Vissa lås är självhäftande och kan fästas på insidan av skåpdörrarna. Andra kräver skruvar för att fästa. Oavsett typ, låsen gör det svårt för barn att öppna skåpdörrarna.

Spännband: Dessa fungerar på liknande sätt som låsen, men är speciellt bra för skåp utan handtag eller där handtagen är för långt ifrån varandra för ett standardlås. Banden fästs på varje dörr och kan inte öppnas utan att knappen trycks in.

Magnetiska lås: Dessa lås placeras på insidan av skåpdörrarna och kan endast öppnas med en speciell magnetisk nyckel.

Skruva fast skåpen: Skåp som riskerar att välta bör säkras genom att skruva fast dem i väggen. Detta gäller särskilt för högre skåp som kan bli en risk om barn klättrar på dem.

Det är viktigt att komma ihåg att ingen av dessa lösningar ersätter behovet av vuxenövervakning. Barnsäkring är avsett att vara ett extra skyddslager och inte en ersättning för vuxentillsyn.

Ja, det är viktigt att barnsäkra eluttag när du har små barn hemma. Barn är naturligt nyfikna och kanske vill utforska genom att stoppa fingrar eller andra föremål i eluttag, vilket kan leda till allvarliga elektriska stötar.