Vad är ISOfix? Stor guide för allt om ISOfix fästen

Information om vad är ISOfix och hur det fungerar i praktiken. Guide till hur det funkar att fästa bilbarnstolar med ISOfix.

Att säkerställa barnets säkerhet i bilen är av yttersta vikt för föräldrar och en viktig innovation som har förbättrat monteringen av bilbarnstolar är ISOfix-systemet. ISOfix är en säkerhetsstandard som har införts för att göra installationen av bilbarnstolar och babyskydd enklare, smidigare och säkrare. 

I den här artikeln kommer vi att gå igenom vad ISOfix är, hur det fungerar och vilka fördelar det erbjuder för att säkerställa barns säkerhet i bilar.

Innehållsförteckning

Vad är ISOfix?

ISOfix är ett standardiserat fästsystem för bilbarnstolar som infördes runt millenieskiftet. Det utvecklades som ett svar på problemen med felaktig installation av traditionella bilbarnstolar, där fästen och bälten ofta inte monterades korrekt. 

ISOfix-systemet består av metallbeslag som är permanent fästa vid bilsätena och en motsvarande bas som är integrerad i bilbarnstolen. Det gör att man kan göra en enklare och mer säker montering av barnstolen i bilen.

Ska man ha den bästa bilbarnstolen idag så ska den ha möjlighet att installeras med ISOfix. Det finns i alla typer av bilstolar, både bakåtvända och framåtvända bilbarnstolar.

Hur fungerar ISOfix?

ISOfix-systemet bygger på att bilbarnstolen klickas fast på fästpunkterna i bilens säten. Dessa fästpunkter består av två metallbyglar som är infästa i bilsätet, vanligtvis mellan sätets ryggstöd och sittdyna enligt nedan bild.

Basen på bilbarnstolen har två hakar som enkelt klickas fast på fästpunkterna i bilen. Detta skapar en fast och säker anslutning mellan bilbarnstolen och fordonet.

ISOfix fästen i en bil, tagna av Barntipsen.se.

Fördelar med ISOfix

Det finns många fördelar med ISOfix-systemet, dessa är:

Enkel installation

ISOfix-systemet gör det lätt att installera bilbarnstolen på rätt sätt. Genom att använda de standardiserade fästpunkterna och basens hakar minskar risken för felaktig montering av babyskyddet och bilbarnstolen.

Ökad säkerhet

ISOfix-systemet skapar en stark och stabil förbindelse mellan bilbarnstolen och bilen. Det minimerar risken för att stolen rör sig eller lossnar vid en kollision, vilket ökar barnets säkerhet.

Minskad risk för felmontering

Med ISOfix-systemet minskar risken för felmontering av bilbarnstolen betydligt. Det är svårt att felaktigt använda systemet eftersom det är utformat för att vara genomtänkt och enkelt att använda.

Flexibilitet och kompatibilitet

ISOfix-ssytemet är standardiserat, vilket innebär att det är kompatibelt med de flesta bilar och bilbarnstolar som är utrustade med ISOfix-fästen. Det ger också möjlighet till att använda olika typer av bilbarnstolar, inklusive babyskydd och bältesstolar, med samma ISOfix-bas.

Kan man eftermontera ISOfix?

Nej, i regel är det inte möjligt på äldre bilar. Det finns dock vissa bilmodeller där ISOfix var ett tillval som man kunde göra vid köpet. Om man inte valde att installera ISOfix från början på dessa bilar så kan det gå att eftermontera.

Vi rekommenderar att du kontaktar närmaste verkstad eller återförsäljare av bilmärket för att höra mer.

Är ISOfix säkrare än bilbälten?

En barnstol som är korrekt installerad med bilbälte kan erbjuda lika mycket skydd som en korrekt installerad ISOfix-stol. Men eftersom ISOfix minskar risken för felaktig installation skulle man kunna säga att det är ett säkrare alternativ överlag för föräldrar.

Varför finns inte ISOfix fram?

ISOfix-systemet finns generellt sett på baksätena i bilar, och det finns några skäl till det:

Säkerhet vid kollision: Frontalkollisioner är de vanligaste och ofta de mest allvarliga trafikolyckorna. Passagerare på baksätet är generellt säkrare vid denna typ av kollision. Därför är barnstolar vanligtvis placerade på baksätet för att ge barnet största möjliga skydd.

Airbags: Framsätet är vanligtvis utrustat med airbags. Även om de är till för att skydda vuxna passagerare vid en kollision, kan de vara dödliga för små barn om de utlöses.

Avledning: Att ha ett barn i framsätet kan vara en distraktion för föraren, vilket ökar risken för en olycka.

Det finns dock vissa undantag. En del bilar, särskilt tvåsitsiga eller sportbilar, kan ha ISOfix-fästen på framsätet. Men i dessa fall bör passagerarairbagen vara avstängd om ett barnsäte är monterat där. Det är viktigt att alltid kontrollera bilens handbok eller kontakta tillverkaren för specifik vägledning om användning av barnstolar i fordonet.

En bilbarnstol med ISOfix

Hur får man bort ISOfix?

Att ta bort en ISOfix-barnstol från din bil är generellt en enkel process, men kan variera något beroende på modell av stolen. Här är grundstegen:

Lossa ISOfix-fästena: De flesta ISOfix-barnstolar har knappar eller spakar som låser upp ISOfix-fästanordningarna när de trycks eller dras. Dessa sitter oftast på fram- eller baksidan av stolen. Tryck eller drag i dem för att lossa fästanordningarna.

Dra ut ISOfix-fästena: När de har lossats bör du kunna dra ut ISOfix-fästanordningarna från bilens ISOfix-punkter. De kan vara ganska hårt fastsatta, så du kanske behöver ta i lite extra.

Ta bort stolen: När ISOfix-fästanordningarna har tagits bort, kan du helt enkelt lyfta ut barnstolen ur bilen.

Kom ihåg att alltid läsa och följa tillverkarens instruktioner när du installerar och tar bort en ISOfix-barnstol. Varje modell kan vara lite annorlunda, så det är viktigt att förstå hur just din specifika barnstol fungerar. Om du har problem att ta bort stolen, kan det vara bra att kontakta tillverkaren för hjälp.

Sammanfattning av ISOfix fästen och hur det fungerar

ISOfix är en säkerhetsstandard som gör monteringen av bilbarnstolar enklare och säkrare. Genom att använda standardiserade fästpunkter och en bas som är integrerad i bilbarnstolen möjliggör ISOfix-systemet en stark och stabil anslutning mellan barnstolen och bilen. 

Det minskar risken för felmontering och ökar barnets säkerhet vid en eventuell kollision. ISOfix-systemet har blivit allt vanligare i moderna bilar och rekommenderas starkt för föräldrar som vill säkerställa korrekt och säker installation av sina barnstolar.

Vanliga frågor om ISOfix och hur det fungerar

Det går antingen att se i bilens handbok eller genom att kolla runt i bilen efter ISOfix fästena. Oftast finns en liten symbol också vid fästena där det står ISOfix eller en liten bild på ett barn i en bilbarnstol och bokstaven “i” bredvid.

Ja, om bilen inte har ISOfix fästen så kan man montera bilstolen med bilbältet i stället. Det fungerar lika bra som att montera via ISOfix, man behöver bara vara lite mer noggrann så att allt blir rätt bara.

Runt år 2000 började en del biltillverkare att införa ISOfix frivilligt och under de efterföljande åren blev det ett lagkrav i många länder.